Publieke Info

Wat is psychotherapie eigenlijk ?

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Deze aanleidingen redenen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen waarvoor mensen in therapie kunnen gaan zijn: angsten, depressies, verslaving en relationele problemen fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen allerlei negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag..

Psychotherapie bestaat meestal uit een aantal gesprekken met een deskundig hulpverlener: de psychotherapeut. In deze gesprekken bespreekt u uw klachten en problemen met de therapeut. De therapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zodanig te verminderen dat u er minder last van heeft.


Welke Vormen van psychotherapie zijn er wel ?

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Veel vormen van psychotherapie bestaan uit 1 tot 1 of 1 tot enkelen type gesprekken tussen cliënt(en) - ( echtpaar , gezin ) en een therapeut. Bij andere vormen van therapie nemen lichaamsgerichte accenten , oefeningen en/of rollenspelen een belangrijke plaats in. In deze setting gaat het vooral over gesprekstherapie. Vaak onderscheidt men volgende hoofdvormen van psychotherapie:

Gedragstherapie

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie

Cliëntgerichte ( Rogeriaanse ) psychotherapie

Hypnose – en EMDR variant

Relatietherapie en gezinstherapie

Kinder- en jeugdpsychotherapie

Medische Psychotherapie

Surf voor meer info naar: http://www.vvpp.be/psychotherapie.html

Beschikbare Therapievormen binnen Psych-e


Hoe gaat de psychotherapeut te werk?

Iedere therapie is anders. Bij sommige vormen van psychotherapie stelt de therapeut zich erg actief op: hij stelt vragen, structureert het gesprek en geeft opdrachten of adviezen. Bij andere vormen van therapie is de therapeut minder actief en laat hij het initiatief meer aan u. De therapeut zal met u overleggen welke therapie het beste bij u past. Deze keuze is steeds een beetje maatwerk , en is vb afhankelijk van de aard van uw problemen, uw persoonlijke voorkeur en draagkracht , van de beschikbare tijd en van het doel van de therapie.


Hoe lang zal de psychotherapie duren?

Het is niet mogelijk precies te zeggen hoe lang een psychotherapie zal duren. De duur van de therapie verschilt zoals gezegd van persoon tot persoon en is onder andere afhankelijk van de aard van uw problemen, uw wensen en mogelijkheden, het soort therapie , etc . Een therapie hoeft echter niet langer te duren dan nodig. Daarom zal in een goede therapie op regelmatige tijdstippen een functionerings balans opgemaakt worden , om in te schatten hoever u in uw doelstellingen staat en, of verdere therapie nog gewenst is.

Meestal heeft u één keer per week een gesprek met een psychotherapeut. Voor andere mensen geldt: eens in de twee weken of twee maal per week. Uw psychotherapeut zal in het begin de vermoedelijke duur van de therapie met u bespreken. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de therapie korter duurt dan verwacht. De duur van psychotherapie varieert over het algemeen van enkele sessies tot een uitdovende opvolging over enkele maanden . Waarbij soms een jaarlijkse na – update of refresher gesprek wenselijk kan zijn .


Wanneer is psychotherapie aangewezen?

Wie psychische problemen heeft en troost zoekt, kan meestal terecht bij een goede vriend of vriendin. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor hun problemen of voelen zij zich na een tijdje vanzelf wel beter. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die aan de orde is als het niet meer mogelijk is om psychische klachten of problemen in uw eentje of met hulp van vrienden op te lossen.

Een gesprek met uw huisarts is dan een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om uw problemen op een rijtje te zetten en u te informeren over de mogelijkheden van hulpverlening. In overleg met uw huisarts kunt u bepalen of u doorverwezen wordt naar een psychotherapeut.


Wanneer is psychotherapie aangewezen?

Wie psychische problemen heeft en troost zoekt, kan meestal terecht bij een goede vriend of vriendin. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor hun problemen of voelen zij zich na een tijdje vanzelf wel beter. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die aan de orde is als het niet meer mogelijk is om psychische klachten of problemen in uw eentje of met hulp van vrienden op te lossen.

Een gesprek met uw huisarts is dan een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om uw problemen op een rijtje te zetten en u te informeren over de mogelijkheden van hulpverlening. In overleg met uw huisarts kunt u bepalen of u doorverwezen wordt naar een psychotherapeut / psychiater .


Hoe verlopen de afspraken ?

Uw eerste afspraak wordt telefonisch vastgelegd.
Alle opvolgende afspraken worden op het einde van iedere sessie / testing vastgelegd in samenspraak met de therapeut.


Kan ik afspraken annuleren ?

Iedere afspraak kan uiteraard geannuleerd worden; er zijn wel enkele richtlijnen waaraan U zich dient te houden.Richtlijnen voor annulaties
Iedere annulatie dient U tenminste 24 uur op voorhand te doen . Zo kan u deze tijd voor een andere klient beschikbaar maken .
U dient te annuleren per telefoon .
Indien niet tijdig geannuleerd dient u te begrijpen dat de sessie evenwel wordt aangerekend


Wanneer ontvang ik een verslag van mijn tests ?

Na afronding van een test (IQ test, autisme, ADHD, ...) kan U, of de behandelend geneesheer, doorverwijzer, instelling, ... een verslag opvragen .
Aangezien het kan voorvallen dat testingen enkel op het einde van een testreeks worden betaald, worden deze verslagen enkel opgemaakt en verstuurd na ontvangst van betaling van de volledige testreeks.

Het kan ook zijn dat anderen informatie over u opvragen, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts. U mag dat altijd weigeren. Uw psychotherapeut mag alleen gegevens verstrekken aan anderen als u daarvoor gericht toestemming geeft, bij vookeur schriftelijk. Dat wil zeggen: u weet welke informatie precies gegeven zal worden en u gaat daarmee akkoord. Als er informatie over u gevraagd wordt, laat de psychotherapeut de informatie dan op papier zetten en lees het van tevoren samen door. U kunt ook een kopie vragen. Spreek van tevoren af of uw huisarts geïnformeerd mag worden. Dat voorkomt misverstanden.


Informatie over enkele ziektebeelden

Algemeen: www.geestelijke-gezondheid.be
Algemeen: www.trimbos.nl
Algemeen: www.psychowijzer.nl
ADHD: www.zitstil.be
Informatie tav terugbetaling - vnl mogelijk bij Jongeren

http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm


Indien u wenst kan u via deze link een aanvraag verzenden , we zullen dan het nodige doen om u zo snel mogelijk te beantwoorden

https://docs.google.com/forms/d/1EA_quCIzaVzeVTLbEARLsFfmyWXE-tGLsjLQCTfoQew/viewform?usp=send_formps indien u binnen de week geen antwoord ontving , gebruikt u aub de klassieke mail - link via brief icoontje naast foto van de resp medewerker