Save

Dokter Filip Vandenbroeck

Uren Praktijk (   op  afspraak ) maandag 18u00-21u30
dinsdag 16u00-21u30
woensdag 10u00-21u30
donderdag 18u00-21u30

Tel  03 238 06 21

vrijdag


Kleine Biografie
Filip Vandenbroeck (°1953 ) NeuroPsychiatrie aan de KULeuven ' 83 . Sinds ' 84 werkzaam te A'pen . In '89 PAAZ afdeling opgericht te St Vincentius ZH . Huidige functie : Diensthoofd PAAZ afdeling - in overkoepelend samenwerkingsverband GZA Ziekenhuizen groep - St Augustinus ZH , St Jozef ZH Mortsel . Opname mogelijkheid 60 bedden , 2 units . Dag behandelings programma voor 15 . Staf van 5 psychiaters .

Werk terrein : (jong) volwassenen , breed kader . Stemmingsstoornissen en varianten , reactief - existentieel tot bipolair , angst , burnout , al dan niet verwikkeld met alcohol , middelen of afhankelijkheids problemen . Krisis - levens vastlopen in allerlei aard , tot psychosen - debuut en / of heropflakkering.

Interesses : Ruim . Cognitieve , gedrags - en kontekstuele therapie , tot en met sporadische metafore en of zelfs narratieve versies . Biezondere aandacht voor integrerend kombineren met psycho farmacologische , neurologisch - medicale ervaring , én gecombineerde equipe werking . Recent ook verkennend bezig met nieuwe niet - farmakologische technieken als Neuromodulatie ( rTMS , tDCS , Neurofeedback )  als participant in de Brai2n groep te St Augustinus .

Ervaring : breed klinisch , algemene ziekenhuis , van spoedgevallen , over intensive care , naar somatische raakvlakken . Verwijzings hulp , aansluitbaarheid naar gepaste expertise en ander professionals in het domein .

Teamwerking : met de andere zorg professionals in equipe van PSYCH-e streef ik ernaar zo maximaal en soepel mogelijk een constructieve meerwaarde te kreeeren . Met waar mogelijk minimale administratieve of andere formele rompslomp . Zorg op mensenmaat met aandacht voor de urgentie van nood . Uiteraard binnen de grenzen van het haalbare wat de hoge bevraging betreft ..

Multiculturele opvang : er is de kosmopole ervaring ( spoedgevallen , haven en bedrijfswereld , repatriering ) en kontakt met gepaste andere kultuur - experten . Wb engels , frans , geen probleem . Passieve kennis italiaans , spaans , duits . Ervaring met professionals op alle niveaus in zakenwereld en internationale vraagstelling , coaching .

SaveSave